Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Anoniminė asmenų aptarnavimo anketa

1. Kokiu būdu kreipėtės į Šiaulių apygardos teismą (galite pasirinkti vieną ar abu atsakymo variantus):
2.1 Ties kiekvienu teiginiu prašome pažymėti Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymo variantą (nuo 1 (Visiškai nesutinku) iki 5 (Visiškai sutinku) arba Neturiu nuomonės). 2.1. Teismo aplinka (pastato išorėje ir viduje) – švari ir tvarkinga:
2.2. Teismo pastate yra aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštines, teismo posėdžių sales ir kt.):
2.3. Teismo informaciniame stende, teismo tinklalapyje skelbiama informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali ir naudinga:
2.4. Teismo darbuotojų išvaizda / apranga yra tvarkinga ir dalykiška:
2.5. Teismo darbuotojai, aptarnaujantys asmenis, segi identifikavimo korteles:
2.6. Atvykus į teismą visada laiku aptarnaujama:
2.7. Teismo darbo laiku į skambučius telefonu atsiliepiama ne ilgiau nei po 3 laukimo signalų:
2.8. Darbuotojai, atsiliepdami į išorinius skambučius, pasako pareigas, vardą ir pavardę, pasisveikina arba atsako į skambinančiojo pasisveikinimą:
2.9. Teismo darbuotojai (išskyrus teisėjus) bendrauja pagarbiai ir dalykiškai (kreipiasi žodžiais „jūs“, „gerbiamasis (-oji)“, „pone (-ia)“ ar pan., vartoja mandagumo žodžius – „prašom“, „ačiū“, „gal galėtumėte“, kalba ramiu balso tonu ir pan.):
2.10. Teismo darbuotojai (išskyrus teisėjus) prieš teikdami informaciją (atsakymus) tiksliai išsiaiškina kreipimosi tikslą ar klausimo esmę (atidžiai išklauso, užduoda tikslinančių klausimų ar pan.):
2.11. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.):
2.12. Atsakymas pateiktas per teisės aktuose nustatytus terminus:
2.13. Teismo darbuotojas informavo asmenį apie atsakymų į prašymą (-us) ir (arba) kitą (-us) klausimą (-us) pateikimo terminus:
2.14. Baigdamas pokalbį, teismo darbuotojai pasiteirauja, ar asmuo neturi papildomų klausimų, ar nėra likę neaiškumų, neskubina asmens, leidžia ramiai susidėti daiktus, dokumentus, mandagiai atsisveikina žodžiais: „Viso gero“, „Geros dienos (vakaro)“ ir pan.:
2.15. Prieš teismo posėdį teismo posėdžių sekretorius pasisveikina su visais laukiančiais asmenimis, prisistato, pasakydamas pareigas; informuoja, kokia byla bus nagrinėjama, nurodo bylos numerį, teismo posėdžio laiką, teisėjo vardą, pavardę, paprašo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus:
2.16. Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismo posėdžių sekretorius informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį, kito posėdžio datą, laiką (jeigu bylos nagrinėjamas atidedamas paskiriant kito posėdžio datą):
2.17. Aptarnavimo teisme kokybė atitiko lūkesčius:
3. Kokie veiksniai Jums kėlė pasitenkinimą aptarnavimu Šiaulių apygardos teisme?
4. Kokie veiksniai Jums kėlė nepasitenkinimą aptarnavimu Šiaulių apygardos teisme?
5. Pateikite pastabas ir pasiūlymus, kaip būtų galima gerinti asmenų aptarnavimą Šiaulių apygardos teisme:
6. Demografinė informacija. 6.1. Lytis:
6.2. Amžius:
6.3. Išsilavinimas:
6.4. Užsiėmimas:
6.5. Gyvenamoji vietovė:
6.6. Lankymosi teisme priežastis:
Bylos procesinio sprendimo Jums palankumas (šį punktą prašome pildyti tik tuo atveju, jei atsakydami į 6.6. anketos klausimą pasirinkote – „ieškovas / nukentėjusysis“ arba „atsakovas / kaltinamasis“):