Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyriaus raštinės specialistas

Informacija atnaujinta 2019-01-10 10:37:45

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Turėti aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

 

Žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, susipažinimo su nagrinėjamomis ir išnagrinėtomis bylomis tvarkų normas, asmens duomenų apsaugos norminių aktų reikalavimus.

 

Gerai mokėti lietuvių kalbą.

 

Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

Būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti.

 

Nuolat kelti kvalifikaciją.

 

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Padėti Civilinių bylų raštinės biuro vedėjui ir vyresniajam specialistui organizuoti biuro darbą.

 

Laikantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų ruošti sprendimų, nutarčių kopijas ir išsiųsti šalims įstatymų nustatyta tvarka. Grąžinti apylinkių teismams apeliacine tvarka išnagrinėtas civilines bylas. Laikantis vidaus norminių aktų suvesti duomenis į teismų informacinę sistemą LITEKO. Laiku įteikti teisėjams gautus dokumentus, bylas.

 

Kalendorinių metų pabaigoje apeliacines civilines bylas LITEKO sistemos pagalba perkelti į kitus metus, atsispausdinti neišnagrinėtų bylų sąrašą. LITEKO sistemos suteiktus naujus numerius užrašyti ant apeliacinės instancijos civilinių bylų viršelių (visuose tomuose). Perkeltų bylų numerius užrašyti bylų registruose.

 

Du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėnesiais) atlikti perduotų į raštinę bylų kontrolę: patikrinti, ar visos išnagrinėtos bylos yra perduotos į raštinę.

 

Pasibaigus kalendoriniams metams, paruošti ir perduoti į teismo archyvą apeliacinių civilinių bylų grąžinimo dokumentus.

 

Išduoti asmenims, pateikusiems asmens tapatybę nustatantį dokumentą, civilines bylas pasiruošti bylai nagrinėti. Stebėti bylų susipažinimo eigą.

 

Pavaduoti civilinių bylų raštinės biuro vyresnįjį specialistą, civilinių bylų specialistą, jiems negalint vykdyti savo funkcijų.

 

Atlikti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad butų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

Naujienų prenumerata