Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja Diana Jakubėnė

Informacija atnaujinta 2020-02-06 13:56:40

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Per skyriaus pirmininko ir / ar teisėjo, kuriam teisėjo padėjėjas yra priskirtas, nustatytus terminus parengti ir pateikti teisėjui procesinių dokumentų projektus jo nagrinėjamose apeliacinės instancijos bylose ir pagal bendrą sutarimą su teisėju tarpinių procesinių sprendimų bei tam tikrų kategorijų ir tipų bylose (pvz. dėl juridinių asmenų bankroto, dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose) galutinių procesinių sprendimų projektus, kurių forma, turinys ir struktūra atitiktų Rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, patvirtintus Teisėjų tarybos 2016 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 13P-65-(7.1.2) (su vėlesniais pakitimais).1. Per skyriaus pirmininko ir / ar teisėjo, kuriam teisėjo padėjėjas yra priskirtas, nustatytus terminus parengti ir pateikti teisėjui procesinių dokumentų projektus jo nagrinėjamose apeliacinės instancijos bylose ir pagal bendrą sutarimą su teisėju tarpinių procesinių sprendimų bei tam tikrų kategorijų ir tipų bylose (pvz. dėl juridinių asmenų bankroto, dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose) galutinių procesinių sprendimų projektus, kurių forma, turinys ir struktūra atitiktų Rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, patvirtintus Teisėjų tarybos 2016 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 13P-65-(7.1.2) (su vėlesniais pakitimais).
2. Teisėjo, kuriam teisėjo padėjėjas yra priskirtas, bylose, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos įkelti į Lietuvos teismų informacinę sistemą (LITEKO) procesinius dokumentus ir tinkamai parengtas viešai skelbtinų (nuasmenintų) procesinių sprendimų versijas.
3. Surinkti bei pateikti teisėjui, kuriam padėjėjas yra priskirtas, įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teismų praktikos pavyzdžius, teisinę bei kitą informaciją, reikalingus nagrinėjant bylas; pastebėjus atvejus, kada yra keičiama teismo praktika sprendžiant panašius ar tapačius klausimus apeliacinės instancijos bylose, informuoti skyriaus pirmininką ir / ar skyriaus pirmininko patarėją. 
4. Esant netolygiam teisėjų padėjėjų darbo krūviui, ruošti procesinių sprendimų projektus, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, įkelti į LITEKO procesinius dokumentus ir tinkamai parengtas viešai skelbtinų (nuasmenintų) procesinių sprendimų versijas kitų teisėjų bylose.
5. Sudalyvauti ne mažiau kaip dviejuose bendrųjų ar specialiųjų gebėjimų tobulinimo ar kvalifikacijos kėlimo renginiuose per einamuosius metus.

Naujienų prenumerata