Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Inga Jocienė

Informacija atnaujinta 2022-01-24 09:53:23

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

 1. Užduotis
  Organizuoti teismo posėdžius baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui Zigmui Kavaliauskui, esant poreikiui kitiems skyriaus teisėjams visuose baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose. Dirbti su ikiteisminio tyrimo bylomis IBPS sistemoje

 2. Užduotis
  Fiksuoti teismo posėdžių eigą – rašyti teismo posėdžių protokolus, daryti teismo posėdžių garso, vaizdo įrašus. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną garso įrašą perkelti į LITEKO (įsitikinti, kad garso įrašas tinkamai įkeltas).

 3. Užduotis

  Per teisės aktų nustatytus terminus surašyti teismo posėdžių protokolus ir pateikti pasirašyti teisėjui. Išnagrinėtas sutvarkytas bylas perduoti Baudžiamųjų bylų raštinės poskyriui. Raštus, paklausimus ruošti laikantis lietuvių kalbos kultūros reikalavimų.

 4. Užduotis

  Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas. Laikytis neviešų duomenų tvarkymo, asmens duomenų tvarkymo taisyklių.

 5. Užduotis

  Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui, kolegiškai spręsti posėdžių organizavimą ir teismo posėdžių eigos fiksavimą ir garso įrašymą. Teikti informaciją proceso dalyviams ar jų atstovams apie bylos eigą žodžiu, telefonu vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

Naujienų prenumerata