Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Monika Jonaitienė

Informacija atnaujinta 2019-01-31 14:55:29

PAGRINDINĖS EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1. Organizuoti teismo posėdžius Civilinių bylų skyriaus teisėjos Vilijos Valantienės esant poreikiui kitiems skyriaus teisėjams civilinėse bylose.
  2. Pildyti teismo posėdžių informacines pažymas Daryti posėdžių garso įrašus. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną   garso įrašą perkelti į LITEKO sistemą (įsitikinti, kad garso įrašas įkeltas).
  3. Tvarkyti civilines bylas. Teisės aktų nustatytais terminais proceso dalyviams išsiųsti procesinius dokumentus, teikti informaciją Turto arešto registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai. Ruošti dokumentus, kad atitiktų lietuvių kalbos kultūros reikalavimus. Išnagrinėtas ir sutvarkytas bylas perduoti Civilinių bylų raštinei.
  4. Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas.
  5. Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui, kolegiškai spręsti posėdžių organizavimą ir teismo posėdžių eigos fiksavimą ir garso įrašymą.
  6. Teikti informaciją proceso dalyviams ar jų atstovams apie bylos eigą žodžiu, telefonu vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

Naujienų prenumerata