Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Neringa Tolvaišaitė Aleksienė

Informacija atnaujinta 2021-02-22 08:31:10

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1 užduotis: Organizuoti teismo posėdžius Baudžiamųjų bylų teisėjams, su kuriais paskirta dirbti, esant poreikiui, ir papildomiems teisėjams visose baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose.

Vertinimo rodiklis: Teismo posėdžių organizavimas laikantis organizuotumo, punktualumo vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

2 užduotis: Fiksuoti teismo posėdžių eigą - rašyti teismo posėdžių protokolus ir daryti teismo posėdžių garso įrašus. Ne vėliau, kaip kitą darbo dieną garso įrašą perkelti į LITEKO (įsitikinti, kad garso įrašas tinkamai įkeltas).Visi žodiniai posėdžiai turi būti užfiksuoti teismo posėdžio protokolu ir garso įrašu. Garso įrašas į LITEKO turi būti įkeltas ne vėliau, kaip kitą darbo dieną.

Vertinimo rodiklis: Posėdžių protokolų rašymas, garso įrašų įkėlimas per įstatymo numatytus terminus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

3 užduotis: Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas. Dirbti su ikiteisminio tyrimo bylomis IBPS sistemoje

Vertinimo rodiklis: LITEKO ir IBPS informacinėse sistemose suvesti visi bylos eigą atspindintys įvykiai, prisegti reikalingi dokumentai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

4 užduotis: Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui, kolegiškai spręsti posėdžių organizavimą ir teismo posėdžių eigos fiksavimą ir garso įrašymą.

Vertinimo rodiklis: Sklandus baudžiamųjų  bylų teismo posėdžių organizavimas vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

5 užduotis: Vykdyti  2020-07-01 įsakymu Nr. P-42 pavestas funkcijas nurodytas teisėjo padėjėjo pareigybės aprašymo 8, 9, 11 ir 13 punktus.

Vertinimo rodiklis: Pavestų papildomų funkcijų įvykdymas

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Naujienų prenumerata