Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Radvilė Vaidžiulytė – Jazdauskienė

Informacija atnaujinta 2020-02-07 10:34:51

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

  1. Organizuoti rašytinius teismo posėdžius baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui Boleslovui Kalainiui, esant poreikiui kitiems skyriaus teisėjams visuose baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose.
  2. Vykdyti 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. P-68 pavestas Baudžiamųjų bylų teisėjo padėjėjo pareigybės aprašyme pavestas funkcijas.
  3. Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui, teisėjo padėjėjui pavestas funkcijas. Laikytis neviešų bei asmens duomenų tvarkymo taisyklių. Teikti informaciją proceso dalyviams ar jų atstovams apie bylos eigą žodžiu, telefonu vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu
  4.  Esant netolygiam teisėjų padėjėjų darbo krūviui, ruošti sprendimų projektus kitų teisėjų  bylose.

Naujienų prenumerata