Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Raminta Adomaitė

Informacija atnaujinta 2021-02-22 13:39:32

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

1 užduotis: Organizuoti teismo posėdžius Baudžiamųjų bylų teisėjams, su kuriais paskirta dirbti, esant poreikiui, ir papildomiems teisėjams visose baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose. Teikti proceso dalyviams ar jų atstovams  informaciją apie bylos eigą žodžiu ir  telefonu vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

Vertinimo rodiklis: Tinkamai organizuoti posėdžiai įvyko laiku, atvyko visi proceso dalyviai. Gautos proceso dalyvių ar jų atstovų pastabos, skundai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

2 užduotis: Fiksuoti teismo posėdžių eigą - rašyti teismo posėdžių protokolus ir daryti teismo posėdžių garso įrašus. Ne vėliau, kaip kitą darbo dieną garso įrašą perkelti į LITEKO (įsitikinti, kad garso įrašas tinkamai įkeltas).

Vertinimo rodiklis: Visi žodiniai posėdžiai turi būti užfiksuoti teismo posėdžio protokolu ir garso įrašu. Garso įrašas į LITEKO turi būti įkeltas ne vėliau, kaip kitą darbo dieną. Patikrinimo aktų duomenys.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

3 užduotis: Per teisės aktų nustatytus terminus surašyti ir pateikti pasirašyti teisėjui teismo posėdžių protokolus. Išnagrinėtas ir sutvarkytas bylas perduoti Baudžiamųjų bylų raštinei. Raštus, paklausimus ruošti laikantis lietuvių kalbos kultūros  reikalavimų. Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas. Dirbti su ikiteisminio tyrimo bylomis IBPS sistemoje.

Vertinimo rodiklis: Teismo posėdžių protokolai surašomi per 3 - 7 d. Išnagrinėtos bylos Baudžiamųjų bylų raštinei perduodamos per 1 - 3 d. Raštai ir paklausimai rengiami laikantis lietuvių kalbos kultūros reikalavimų. Duomenys LITEKO ir IBPS sistemoje. Patikrinimo aktų duomenys.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

4 užduotis: Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui kolegiškai spręsti teismo posėdžių organizavimą, tinkamą teismo posėdžių fiksavimą.

Vertinimo rodiklis: Sklandus baudžiamųjų bylų nagrinėjimas.  Gautos proceso dalyvių ar jų atstovų pastabos, skundai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

5 užduotis: Susipažinti ir naudotis dokumentų valdymo sistema (DVS)

Vertinimo rodiklis: Vidaus dokumentų rengimas naudojantis DVS sistema

Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Naujienų prenumerata