Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Simona Vasiliauskienė

Informacija atnaujinta 2020-02-07 10:33:33

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1. Organizuoti teismo posėdžius Civilinių bylų skyriaus teisėjos Irenos Stasiūnienės esant poreikiui kitiems skyriaus teisėjams civilinėse bylose.
  2. Pildyti teismo posėdžių informacines pažymas  Daryti posėdžių garso įrašus. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną   garso įrašą perkelti į LITEKO sistemą (įsitikinti, kad garso įrašas įkeltas). Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas. Laikytis asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių.
  3. Tvarkyti civilines bylas. Teisės aktų nustatytais terminais proceso dalyviams išsiųsti procesinius dokumentus, teikti informaciją Turto arešto registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai. Ruošti dokumentus, kad atitiktų lietuvių kalbos kultūros reikalavimus. Išnagrinėtas ir sutvarkytas bylas perduoti Civilinių bylų skyriaus raštinės biurui.
  4. Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui, kolegiškai spręsti posėdžių organizavimą ir teismo posėdžių eigos fiksavimą ir garso įrašymą.
  5. Teikti informaciją proceso dalyviams ar jų atstovams apie bylos eigą žodžiu, telefonu vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

Naujienų prenumerata