Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Sonata Rimdžiutė

Informacija atnaujinta 2020-02-07 10:11:47

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

 

1. Organizuoti teismo posėdžius baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui Boleslovui Kalainiui, esant poreikiui kitiems skyriaus teisėjams visuose baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose. Dirbti su ikiteisminio tyrimo bylomis IBPS sistemoje. Taip pat organizuoti baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai Virginijai Žindulienei apeliacine tvarka baudžiamosiose bylose, administracinių nusižengimų bylose.

2. Fiksuoti teismo posėdžių eigą – rašyti teismo posėdžių protokolus, daryti teismo posėdžių garso įrašus. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną garso įrašą perkelti į LITEKO (įsitikinti, kad garso įrašas tinkamai įkeltas).

3. Per teisės aktų nustatytus terminus surašyti teismo posėdžių protokolus ir pateikti pasirašyti teisėjui. Išnagrinėtas sutvarkytas bylas perduoti Baudžiamųjų bylų raštinės poskyrį. Raštus, paklausimus ruošti laikantis lietuvių kalbos kultūros reikalavimų.

4. Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas. Laikytis neviešų bei asmens duomenų tvarkymo taisyklių. Teikti informaciją proceso dalyviams ar jų atstovams apie bylos eigą žodžiu, telefonu vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

5. Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui, kolegiškai spręsti posėdžių organizavimą ir teismo posėdžių eigos fiksavimą ir garso įrašymą.

Naujienų prenumerata