Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Tarnautojas (komendantas)

Informacija atnaujinta 2021-12-16 11:48:37

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti vidurinį išsilavinimą ar būti įgijus profesinę kvalifikaciją.
2. Mokėti naudotis kompiuteriu ir kitais informacinių technologijų prietaisais.
3. Išmanyti darbų saugos taisyklių reikalavimus.
4. Mokėti naudotis apsauginės - gaisrinės signalizacijos pultu.
5. Mokėti naudotis metalo detektoriumi.
6. Būti darbščiam, pareigingam, tvarkingam, mokėti bendrauti.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Kiekvieną darbo dieną teismo pastato duris atrakinti 7.30 val., atblokuoti pastatą, neleisti vaikščioti piliečiams po teismo pastatą iki 8.00 val.
2. Užtikrinti teismo pastato patalpose tvarką ir turto saugumą.
3. Stebėti monitoriuose vidaus ir lauko vaizdo kameras ir pastato priešgaisrinę būklę.
4. Tikrinti, kad atvykę piliečiai į teismą eitų pro vartelius su metalo detektoriumi.
5. Nurodyti piliečiams ieškomas teismo posėdžių sales, bylų tvarkaraščius, teismo raštinę ir kt.
6. Kilus gaisrui nedelsiant informuoti atitinkamas institucijas, pranešti teismo vadovui, darbuotojams.
7. Suveikus apsauginei įsilaužimo ar gaisro signalizacijai, Lietuvos viešosios policijos rinktinės Vytis darbuotojams iškvietus į objektą, bet kuriuo paros metu atvykti per vieną valandą jo apžiūrėti.
8. Vykdyti kitus teismo pirmininko, ar teismo kanclerio pavedimus susijusius su teismo veikla.

Naujienų prenumerata