Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo kancleris Marius Žlabys

Informacija atnaujinta 2023-02-06 14:52:09

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

1. Užduotis
Rengti teismo strateginį veiklos planą ir užtikrinti, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai.

2. Užduotis
Tvirtinti teismo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, užtikrinti teismo funkcijoms vykdyti reikalingą personalą.

3. Užduotis
Užtikrinti teismo informacinį, finansinį ir techninį aptarnavimą, koordinuoti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą.

4. Užduotis
Kontroliuoti teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą ir teismo turtinių įsipareigojimų vykdymą.

5. Užduotis
Planuoti, organizuoti ir įgyvendinti saugumo priemones teisme, analizuoti ir vertinti saugumo grėsmes bei imtis priemonių užkirsti joms kelią, užtikrinti teisme esančių asmenų ir turto saugumą.

 

Naujienų prenumerata