Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Diana Krikštanė

Informacija atnaujinta 2023-02-06 15:00:55

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Užduotis.
Organizuoti teismo posėdžius Civilinių bylų skyriuje teisėjų Birutės Simonaitienės, Egidijaus Mockevičiaus visose bylose, esant poreikiui Jurgos Kramanauskaitės-Butkuvienės, Linos Muchtarovienės, Vilijos Valantienės bylose.

2. Užduotis.
Pildyti teismo posėdžių informacines pažymas, daryti posėdžių garso įrašus. ne vėliau kaip kitą darbo dieną garso įrašą ir informacinę pažymą įkelti į Liteko sistemą, patikrinti, kad garso įrašas įkeltas.

3. Užduotis.
Tvarkyti civilines bylas. Teisės aktų nustatytais terminais proceso dalyviams išsiųsti procesinius dokumentus, teismo šaukimus, tikrinti šaukimų įteikimą, pranešimus, reikalavimus įstaigoms, užklausimus dėl informacijos pateikimo, teikti informaciją VĮ Registrų centrui, Juridinių asmenų registrui, Turto areštų aktų registrui, Hipotekos registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai. Ruošti dokumentus, kad atitiktų lietuvių kalbos kultūros reikalavimus. Įsiteisėjus teismo nutartims, dėl baudos skyrimo, per įstatyme nustatytą terminą parengti vykdomąjį raštą, jį pasirašyti, išsiųsti baudos išieškotojui. Išnagrinėtas  ir sutvarkytas bylas perduoti civilinių bylų raštinės poskyriui.

4. Užduotis.
Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui, kolegiškai spręsti posėdžių organizavimą ir teismo posėdžių eigos fiksavimą ir garso įrašų darymą. Teikti informaciją proceso dalyviams ar jų atstovams apie bylos eigą žodžiu, telefonu, vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu ir asmens duomenų apsaugos reikalavimais.

5. Užduotis.
Tvarkyti duomenis Liteko sistemoje: suvesti reikalingus užvestų bylų duomenis, fiksuoti byloje vykusius procesinius įvykius, papildyti informacinę sistemą nesančiais duomenimis. apmokyti naujai priimtus posėdžių sekretorius, teikti metodinę pagalbą.

 

Naujienų prenumerata