Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Elona Puščiuvienė

Informacija atnaujinta 2023-02-06 14:58:13

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

1. Užduotis
Organizuoti teismo posėdžius Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui Vidmantui Mylei, esant poreikiui kitiems skyriaus teisėjams visuose baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose. Dirbti su ikiteisminio tyrimo bylomis IBPS sistemoje. Informaciją teikimas proceso dalyviams ar jų atstovams apie bylos eigą žodžiu, telefonu vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

2. Užduotis
Fiksuoti teismo posėdžių eigą - rašyti teismo posėdžių protokolus, daryti teismo posėdžių garso įrašus, vaizdo įrašus.  Ne vėliau kaip kitą darbo dieną garso įrašą perkelti į LITEKO (įsitikinti, kad garso įrašas tinkamai įkeltas).

3. Užduotis
Per teisės aktų nustatytus terminus surašyti teismo posėdžių protokolus ir pateikti pasirašyti teisėjui. Išnagrinėtas sutvarkytas bylas perduoti Baudžiamųjų bylų raštinės poskyriui. Raštus, paklausimus ruošti laikantis lietuvių kalbos kultūros reikalavimų .Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas. Laikytis neviešų duomenų  tvarkymo, asmens duomenų tvarkymo taisyklių.

4. Užduotis
Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui, kolegiškai spręsti posėdžių organizavimą ir teismo posėdžių eigos fiksavimą ir garso įrašymą. Teikti informaciją proceso dalyviams ar jų atstovams apie bylos eigą žodžiu, telefonu vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

5. Užduotis
Aktyviai naudotis dokumentų valdymo sistema DVS, įdiegus modulį procesiniams dokumentams, įsisavinti jį.

 

Naujienų prenumerata