Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Jolanta Plungienė

Informacija atnaujinta 2023-02-06 15:02:24

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

 

1. Užduotis.
Organizuoti teismo posėdžius baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjams Laisvydui Zederštremui, esant poreikiui kitiems skyriaus teisėjams visuose baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose. Dirbti su ikiteisminio tyrimo bylomis IBPS sistemoje.

2. Užduotis.
 Per teisės aktų nustatytus terminus surašyti teismo posėdžių protokolus ir pateikti pasirašyti teisėjui. Daryti teismo posėdžių garso, vaizdo įrašus. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną garso įrašą perkelti į LITEKO (įsitikinti, kad garso įrašas tinkamai įkeltas).Išnagrinėtas sutvarkytas bylas perduoti Baudžiamųjų bylų raštinės poskyriui. Raštus, paklausimus ruošti laikantis lietuvių kalbos kultūros reikalavimų. Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas. Laikytis neviešų duomenų tvarkymo taisyklių.

3. Užduotis.
Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas. Laikytis neviešų bei asmens duomenų tvarkymo taisyklių. Teikti informaciją proceso dalyviams ar jų atstovams apie bylos eigą žodžiu, telefonu vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

4. Užduotis.
Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui, kolegiškai spręsti posėdžių organizavimą ir teismo posėdžių eigos fiksavimą ir garso įrašymą.

5. Užduotis.
Naudotis duomenų valdymo sistema, įdiegus į DVS procesinių dokumentų valdymo sistemą, įsisavinti ją.

 

 

Naujienų prenumerata