Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Justina Samuilė

Informacija atnaujinta 2023-02-06 14:59:42

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

1. Užduotis
Teismo posėdžių organizavimas Civilinių bylų skyriaus teisėjos Jurgos Kramanauskaitės - Butkuvienės, esant poreikiui ir kitiems skyriaus teisėjams civilinėse bylose. Teikti informaciją proceso dalyviams ar jų atstovams apie bylos eigą žodžiu, telefonu vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

2. Užduotis
Pildyti teismo posėdžių  informacines pažymas.  Daryti posėdžių garso įrašus. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną   garso įrašą perkelti į LITEKO sistemą (įsitikinti, kad garso įrašas įkeltas). Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas. Laikytis asmens duomenų tvarkymo teismuose, neviešų duomenų tvarkymo.

3. Užduotis
Tvarkyti civilines bylas. Teisės aktų nustatytais terminais proceso dalyviams išsiųsti procesinius dokumentus, teikti informaciją Turto arešto registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai. Ruošti dokumentus, kad atitiktų lietuvių kalbos kultūros reikalavimus. Išnagrinėtas ir sutvarkytas bylas perduoti Civilinių bylų raštinės biurui.

4. Užduotis
Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui, kolegiškai spręsti posėdžių organizavimą ir teismo posėdžių eigos fiksavimą ir garso įrašymą.

5. Užduotis
Aktyviai naudotis dokumentų valdymo sistema DVS, įdiegus procesinių dokumentų modulį, įsisavinti jį.

 

Naujienų prenumerata