Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorė Raimonda Katiliūtė

Informacija atnaujinta 2023-02-06 15:03:40

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Užduotis.
Organizuoti teismo posėdžius baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai Virginijai Žindulienei, esant poreikiui kitiems skyriaus teisėjams visuose baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose. Posėdžius ir informaciją proceso dalyviams ir asmenims teikti vadovaujantis Asmenų aptarnavimo standartu.

2. Užduotis.
Fiksuoti teismo posėdžių eigą – rašyti teismo posėdžių protokolus, daryti teismo posėdžių garso ir vaizdo įrašus. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną garso įrašą perkelti į LITEKO (įsitikinti, kad garso įrašas tinkamai įkeltas). Per teisės aktų nustatytus terminus surašyti teismo posėdžių protokolus ir pateikti pasirašyti teisėjui. Išnagrinėtas sutvarkytas bylas perduoti Baudžiamųjų bylų raštinės poskyrį. Raštus, paklausimus ruošti laikantis lietuvių kalbos kultūros reikalavimų.

3. Užduotis.
Fiksuoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO teismo posėdžių sekretoriui pavestas funkcijas. Laikytis neviešų duomenų bei asmens duomenų tvarkymo taisyklių.

4. Užduotis.
Esant netolygiam teismo posėdžių sekretorių darbo krūviui, kolegiškai spręsti posėdžių organizavimą.

5. Užduotis.
Naudotis dokumentų valdymo sistema (DVS), įdiegus procesinių dokumentų valdymo modulį, įsisavinti jį.

 

Naujienų prenumerata