Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės vyresnysis specialistas

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso normas, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, asmens duomenų apsaugos įstatymą.
3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.
4. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
5. Nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.
6. Būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.


PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Padėti Baudžiamųjų bylų raštinės poskyrio vedėjui organizuoti poskyrio darbą.
2. Priimti iš teismo raštinės ir registruoti pirmos instancijos baudžiamąsias bylas, suteikti numerius įvesti reikiamą informaciją į teismų informacinę sistemą LITEKO.
3. Paskirstytas teisėjams pirmos instancijos baudžiamąsias bylas registruoti I instancijos baudžiamųjų bylų registracijos žurnale ir pasirašytinai perduoti teisėjams.
4. Laikydamasi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų ruošti nuosprendžių, nutarčių kopijas ir juos išsiųsti įstatymų nustatyta tvarka.
5. Vykdyti įsiteisėjusius nuosprendžius (nutartis), išrašyti vykdomuosius raštus.
6. Tvarkyti daiktinių įrodymų apskaitą ir užtikrinti jų saugumą, grąžinimą ir sunaikinimą.
7. Registruoti apeliacinius skundus ir išsiųsti pirmos instancijos bylas Lietuvos apeliaciniam teismui, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Registruoti gautus skundus neišnagrinėtose pirmos instancijos baudžiamosiose bylose, juos pasirašytinai įteikti teisėjams ir kontroliuoti šių skundų išsiuntimą Lietuvos apeliaciniam teismui.
8. Kalendorinių metų pabaigoje, pirmos instancijos baudžiamąsias bylas naudodamasis LITEKO sistema perkelti į kitus metus, atsispausdinti neišnagrinėtų bylų sąrašą. LITEKO sistemos suteiktus naujus numerius užrašyti ant pirmos instancijos bylų viršelių (visuose tomuose). Perkeltų bylų numerius užrašyti bylų registruose.
9. Du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.) atlikti perduotų į raštinę bylų kontrolę: patikrinti, ar visos išnagrinėtos bylos yra perduotos į raštinę.
10. Laiku įteikia teisėjams gautus dokumentus, bylas.

Naujienų prenumerata