Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas (teismo psichologas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – psichologija.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauja civilinio proceso metu (šeimos teisinių santykių bylose ir kt.) išklausant vaikų nuomones, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą (įskaitant paruošimą apklausai).
2. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauja baudžiamojo proceso metu (ikiteisminiame tyrime ir teismo procese) padedant apklausti vaikus, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą (įskaitant paruošimą apklausai).
3. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu ikiteisminio tyrimo metu dalyvauja įvairiuose ikiteisminio tyrimo veiksmuose, susijusiuose su vaikais.
4. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu atlieka teisminiame procese išklausomų, apklausiamų vaikų raidos (pažintinių, emocinių, elgesio ir kt.) ypatumų, turinčių reikšmės kiekvienam teisminio proceso veiksmui, vertinimą.
5. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoja dėl vaiko poreikių, jo raidos ypatumų jų atstovus pagal įstatymą ar teisėtus atstovus, teisėjus bei kitus teisminio proceso dalyvius ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus.
6. Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoja dėl vaiko apklausos specifikos teisminių procesų metu ir apklausos atlikimo taktikos teisėjus ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus.
7. Teikia išvadas, nuomones, paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu teisėjo pavestais klausimais, neviršydamas specialisto kvalifikacijos ir (ar) kompetencijos.
8. Pagal kompetenciją rengia teismo veiklos dokumentus, metodines rekomendacijas dėl apklausų vykdymo, su jomis supažindina kitų institucijų atstovus, tarp jų ir dalyvaujančius teisminiame procese.
9. Teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu konsultuoja teismo darbuotojus streso, konfliktų valdymo klausimais, pagal kompetenciją organizuoja vidinius mokymus.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Naujienų prenumerata