Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Vyriausioji specialistė (teismo kanclerio tarnyboje) Indrė Šležienė

Informacija atnaujinta 2019-01-30 16:02:26

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1. Padėti formuoti personalo sudėtį, organizuoti personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų.
  2. Tvarkyti Valstybės tarnautojų registrą ir dirbti su personalo apskaitos programa, formuoti ir tvarkyti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas.
  3. Per einamuosius metus ruošti darbo sutarčių, personalo atrankos, atostogų, komandiruočių, kitų su personalu susijusių dokumentų projektus.
  4. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengti ir tvarkyti viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų technines specifikacijas, ataskaitas.
  5. Pagal kompetenciją rengti teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla, projektus.

Naujienų prenumerata