Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Komisijos ir darbo grupės

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisija

Šiaulių apygardos teismo kanclerio 2023 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-58 sudaryta komisija dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose.

Ūkvedys Algirdas Užumeckis - komisijos pirmininkas,

Vyriausioji specialistė (kanclerio tarnyboje) Kristina Rupšienė- narė,

Informatikas Darius Lašinis - narys.


ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Šiaulių apygardos teismo kanclerio 2022 m. spalio 24 d. Nr. V-152 įsakymu sudaryta komisija viso teisme esančio ir jam priklausančio nuosavybės ar patikėjimo teise įgyto, išnuomoto, naudojamo pagal panaudos, pasaugos sutartis, nuomojamo, kelyje esančio turto - ilgalaikio materialaus turto, nematerialaus turto, atsargų (išskyrus darbuotojų asmeninius daiktus) ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai atlikti:

Komisijos pirmininkas - Vytautas Jončas, teismo pirminino padėjėjas ryšiams su visuomene

Komisijos nariai - Ramunė Zajančauskytė, vyresnioji specialistė, Elena Pagojienė, vyresnioji specialistė (finansininkė).


TEISMO STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖ

Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2012 m. spalio 29 d. V-53 įsakymu sudaryta, Šiaulių apygardos teismo kanclerio 2017 m. spalio 9 d. Nr. V-70 įsakymu pakeista teismo strateginio planavimo grupė.

Komisijos nariai - Vilma Spetylienė - Vyresnioji patarėja (vyriausioji buhalterė), Gitana Ambrazienė - teismo pirmininko patarėja, Liudmila Kalabuchova - Raštinės skyriaus vedėja, Andrius Ščevinskas - Civilinių bylų skyriaus pirmininkės patarėjas, Indrė Galvanauskaitė - Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja.


ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO ANTIKORUPCINĖ KOMISIJA

Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2019 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-108 įsakymu sudaryta Šiaulių apygardos teismo antikorupcinė komisija.

Komisijos pirmininkas – Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Laisvydas Zederštremas

Komisijos nariai - Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Irena Stasiūnienė, pirmininko patarėja Gitana Ambrazienė, baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja Indrė Galvanauskaitė, civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas Andrius Ščevinskas.


ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJA

Šiaulių apygardos teismo kanclerio 2021 m. sausio 5 d. Nr. V-2 įsakymu sudaryta, teismo kanclerio 2022 m. sausio 11 d.  įsakymu Nr. V-2 pakeista Šiaulių apygardos teismo valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė - Gitana Ambrazienė - teismo pirmininko patarėja

Komisijos nariai - Indrė Galvanauskaitė - Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja, Andrius Ščevinskas - Civilinių bylų skyriaus pirmininkės patarėjas, Audronė Grabauskė - Baudžiamųjų bylų raštinės biuro vedėja, Asta Šaučikovienė - Civilinių bylų raštinės biuro vedėja

Komisijos sekretorė - Kristina Rupšienė - vyriausioji specialistė (kanclerio tarnyboje)


ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO  DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMAMS NUSTATYTI IR FIKSUOTI KOMISIJA

Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2022 m. sausio 11 d. Nr. V-9 įsakymu sudaryta komisija nustatyti ir fiksuoti galimiems darbo drausmės pažeidimams.

Komisijos pirmininkė - Gintarė Ambrazienė - teismo pirmininko patarėja

Komisijos nariai - Andrius Ščevinskas - Civilinių bylų skyriaus pirmininkės patarėjas, Indrė Galvanauskaitė - Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja, Liudmila Kalabuchova - Raštinės skyriaus vedėja, Kristina Rupšienė - vyriausioji specialistė (kanclerio tarnyboje)


NUOLAT VEIKIANTI TURTO IR DOVANŲ VERTINIMO, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO KOMISIJA

Šiaulių apygardos teismo pirmininko  2020 m. sausio 9 d. Nr. V- 9  įsakymu (pakeista 2024 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-38) sudaryta nuolat veikianti turto ir dovanų vertinimo, nurašymo ir likvidavimo komisija.

Komisijos pirmininkė Ramunė Zajančauskytė – vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai: Vytautas Jončas - pirmininko padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene; Simona Vasiliauskienė - archyvarė.