Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Veiklos sritys

 

  Šiaulių apygardos teismas yra valstybinė valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikoje.

   Šiaulių apygardos teismas pirmąja instancija nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas, įstatymo priskirtas jo kompetencijai, o apeliacine tvarka – skundus dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarimų.

    Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse įtvirtintą teisinį reglamentavimą apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas:

  • kuriose ieškinio suma didesnė kaip šimtas tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo; 
  • dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;
  • dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;
  • dėl bankroto ir restruktūrizavimo, išskyrus bylas dėl fizinių asmenų bankroto; 
  • kurių viena šalis yra užsienio valstybė;
  • pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;
  • pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;
  • dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo;      
  • kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai.

    Baudžiamojo proceso kodeksas numato, kad apygardos teismui teismingos baudžiamosios bylos, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išskyrus Baudžiamojo proceso kodekso 225 straipsnyje numatytas išimtis, taip pat bylos, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Respublikos Prezidentas, Seimo ar Vyriausybės nariai, Konstitucinio Teismo teisėjai, teisėjai ar prokurorai.