Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Istorija

Šiaulių apygardos teismo istorija

Pirmą kartą Šiaulių teismo apygarda (tuomet vadinama teismų reparticija) įkurta 1775 m. Abiejų Tautų Respublikos Seimo priimtu įstatymu motyvuojant, kad reikia „tikslingiau paskirstyti teismų kadencijas“. Šiaulių reparticija pradėjo darbą nuo 1776 metų pradžios, tais pačiais metais Seimui patikslinus administracinį susiskirstymą, ir dirbo iki Rusijos okupacijos.

Pirmą kartą Šiaulių teismo apygarda atkurta (įkurta) 1922 m. vasario 22 d. „Šiaulių apygardos teismo įsteigimo … įstatymu“ (tai trečia apygarda Lietuvoje, iki to laiko buvo dvi veikiančios teismo apygardos, tai Kauno ir Marijampolės, tik vėliau, 1925 metais, buvo įkurta Panevėžio teismo apygarda).

Lietuvos Respublikos prezidento įsakymu 1922 m. balandžio 7 d. Šiaulių apygardos teismo pirmuoju pirmininku buvo paskirtas Mykolas Šurna, prieš tai dirbęs Kauno apygardos teismo nariu. Jis pirmininku dirbo iki 1928 m. spalio 5 d. Po jo Šiaulių apygardos teismo antruoju pirmininku tapo Napoleonas Morkvienas, prieš tai dirbęs Panevėžio apygardos teismo pirmininku. Napoleonas Morkvienas visą savo gyvenimą paskyrė teismui. Būdamas 25 metų jis Petrapilio universitete baigė Teisių fakultetą. 1922 m. birželio 30 d. teisingumo ministro įsakymu buvo paskirtas Biržų apskrities Vabalininkų nuovados taikos teisėju, 1923 m. – Šiaulių apygardos teismo nariu. 1925 m. – Panevėžio apygardos teismo pirmininku. Šiaulių apygardos teismo pirmininku dirbo iki 1939 m. (buvo atleistas sulaukęs pensinio amžiaus).

Trečiuoju Šiaulių apygardos teismo pirmininku 1939 m. sausio 10 d. buvo paskirtas Marijampolės apygardos teismo prokuroras Pranas Baranauskas, kuris sovietų valdžios 1940 metais buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėti, 1943 metais kalėjime mirė.

Peliksas Bugailiškis Teisingumo ministerijos buvo ne tik toleruojamas, bet ir vertinamas kaip gerai atliekantis administracinį darbą. 1939 metais jam buvo primygtinai įsiūlytos Vilniaus apygardos teismo pirmojo pirmininko pareigos ir 1939 m. spalio 21 d. Peliksas Bugailiškis sutiko būti paskirtas Vilniaus apygardos teismo pirmininku tik su sąlyga, kad tai bus laikino pobūdžio darbas. Dėl šių pareigų Peliksą Bugailiškį asmeniškai įkalbinėjo teisingumo ministras profesorius Tamošaitis. Peliksas Bugailiškis buvo paskirtas Vilniaus apygardos teismo pirmininku ir jam teko atsakingos ir nelengvos pareigos perimant teismą iš lenkų.
Einantis Respublikos prezidento pareigas M. Gedvilas nuo 1940 m rugpjūčio 10 d. atleido Peliksą Bugailiškį iš Vilniaus apygardos teismo pirmininko pareigų ir paskyrė jį Šiaulių apygardos teismo pirmininku
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas – paskelbė nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimą. Tą pačią dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą, kuriuo paskelbė: „Iki Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba sudarys naujos sudėties valstybės organus, pavesti Respublikos Aukščiausiajam teismui, rajonų ir miestų teismams „…. vykdyti turimus įgaliojimus“.
1992 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos teismų įstatyme buvo numatyta keturių grandžių Lietuvos teismų sistema, kurią sudarė apylinkės teismai, apygardos teismai, Apeliacinis teismas ir Aukščiausiasis Teismas.
1992 m. spalio 29 d. priimtas įstatymas dėl apygardų teismų įsteigimo. Įsteigtas Šiaulių apygardos teismas, kurį sudarė apygardos teismo pirmininkas, skyrių pirmininkai ir 17 teisėjų, nustatyta ir apygardos teismo veiklos teritorija. Šis įstatymas turėjo įsigalioti tik priėmus atitinkamus įstatymus dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso ir Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų ir įsigaliojus visiems Lietuvos Respublikos teismų įstatymo straipsniams,
todėl 1994 m. birželio 15 d. įstatymu „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ nustatyta, kad Lietuvoje veikia penki apygardos teismai – Vilniaus apygardos teismas, Kauno apygardos teismas, Klaipėdos apygardos teismas, Šiaulių apygardos teismas ir Panevėžio apygardos teismas. Apygardos teismai yra Lietuvos teismų sistemos antrosios grandies teismai ir atlieka dvejopą paskirtį – tai pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai.

Šiaulių apygardos teismo pirmuoju pirmininku Lietuvos Respublikos prezidento 1994 m. lapkričio 18 d. dekretu buvo paskirtas Vaclovas Algimantas Birbilas, iki to laiko dirbęs Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininku, kuris dirbo iki 2001 metų.
2001 m. birželio 25 d. šio teismo pirmininku Lietuvos Respublikos dekretu paskirtas Boleslovas Kalainis, iki to laiko dirbęs Šiaulių apygardos teismo teisėju, ir dirbo iki 2014 metų.
2014 metais teismo pirmininku paskirtas Vytautas Kursevičius.
Nuo 2019 metų liepos 4 dienos Lietuvos Prezidentės dekretu teismo pirmininku paskirtas  teisėjas Gražvydas Poškus.