Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Atsiskaitymas už dokumentų kopijas

Už baudžiamųjų, administracinių ir civilinių bylų dokumentų kopijų darymą imamas mokestis pagal LR Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1241 nustatytus įkainius: 

už vieną A5 formato lapo kopiją       –      0,04 euro
už vieną A4 formato lapo kopiją       –      0,07 euro
už vieną A3 formato lapo kopiją       –      0,14 euro
už vieną nuskaitytą A4 formato lapo kopiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną  0,07 euro ir kompiuterinės laikmenos kaina  
už vieną nuskaitytą A4 formato lapo kopiją, perduotą elektroniniu paštu,  –    0,07 euro. 
Garso įrašų kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai, kuri nustatoma pagal laikmenos įsigijimo dokumentus.
Bylos medžiagos kopijas darant sava įranga (kopijuojant, fotografuojant ir panašiai) mokestis už bylos kopijų darymą nemokamas.
Elektroninio dokumento (įskaitant elektroninę bylą) kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai, kuri nustatoma pagal laikmenos įsigijimo dokumentus. 

Mokestis už dokumentų kopijų išdavimą mokamas pavedimu į teismo sąskaitą. Mokėjimą atlikti į teismo sąskaitą:
Sąskaitos numeris LT847300010002410255, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Gavėjas Šiaulių apygardos teismas, juridinio asmens kodas 193343535
Mokėjimo paskirtis „už kopijas“. 
Atsiimdami bylos dokumentų kopijas pateikite sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimas Nt. 1039 "Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1368 "Dėl ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių patvirtinimo"