Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymų projektus.
2. Nuasmenina procesinius dokumentus.
3. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
4. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
5. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams).
6. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO). 13. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiui rengia civilinių bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias problemas, teikia išvadas.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

Naujienų prenumerata