Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas (finansininkas)

Informacija atnaujinta 2021-12-16 12:12:19

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.
2. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.
3. Vykdo mokėjimo procedūras.
4. Registruoti ir registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis.
5. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
6. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas.
7. Tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų saugojimą, parengia perduoti į teismo archyvą.
8. Prižiūri finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatytą tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimą, vykdo apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą.
9. Tvarko buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatytą tvarka.
10. Dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.
11. Vykdo išankstinę ūkinių operacijų finansų kontrolę vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio) nedarbingumo ar atostogų laikotarpiu.
12. Vykdo ir yra atsakingas už einamąją ūkinių operacijų finansų kontrolę.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Naujienų prenumerata