Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjas

REIKALAVIMAI VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI,EINANČIAM  ŠIAS  PAREIGAS

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
1.3. darbo patirtis – teisės srityje;
1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

PAGRINDINĖS ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖSTARNAUTOJO  FUNKCIJOS

1. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
2. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus ir kitus dokumentus, rengia atsakymų projektus.
3. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus teismo skyriaus veiklos organizavimo ir kitais klausimais.
5. Rengia procesinių dokumentų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
6. Renka, sistemina, analizuoja įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją ir teikia išvadas teismo skyriaus pirmininkui.
7. Užtikrina ir koordinuoja skyriaus darbų paskirstymą teisėjo padėjėjams, kai jie nėra priskirti dirbti su konkrečiu teisėju, bei įgyvendina kitų teismo veikloje numatytų organizacinių priemonių taikymą.
8. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

Naujienų prenumerata