Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyriaus raštinės specialistas

Informacija atnaujinta 2021-12-16 12:08:16

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
2. Žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, susipažinimo su nagrinėjamomis ir išnagrinėtomis bylomis tvarkų normas, asmens duomenų apsaugos norminių aktų reikalavimus.
3. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
4. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
5. Būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti.
6. Nuolat kelti kvalifikaciją.

 

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Padėti Civilinių bylų raštinės poskyrio vedėjui ir vyresniajam specialistui organizuoti poskyrio darbą.
2. Laikantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų ruošti sprendimų, nutarčių kopijas ir jas išsiųsti šalims įstatymų nustatyta tvarka. Grąžinti apylinkių teismams apeliacine tvarka išnagrinėtas civilines bylas. Laikantis vidaus norminių aktų suvesti duomenis į teismų informacinę sistemą LITEKO.
3. Laiku įteikti teisėjams gautus dokumentus, bylas.
4. Perskaityti pirmosios instancijos nuasmenintą sprendimą, radus netinkamai nuasmenintą sprendimą (palikta neskelbtina informacija) informuoti apie tai teisėjo padėjėją.
5. Pasibaigus kalendoriniams metams, paruošti ir perduoti teismo archyvui pirmosios instancijos civilines bylas.
6. Išduoti asmenims, pateikusiems asmens tapatybę nustatantį dokumentą, civilines bylas pasiruošti bylai nagrinėti. Stebėti susipažinimo su bylomis eigą.
7. Pavaduoti vyresnįjį specialistą ir kitą specialistą, jiems negalint vykdyti savo funkcijų.
8. Atlikti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata