Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Teismo posėdžių sekretorius

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


1. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.
2. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
3. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.
4. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.
5. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.
6. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.
7. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
8. Tvarko teismuose esančius asmens duomenis laikydamasis Asmens duomenų tvarkymo teisinio reguliavimo.
9. Laikosi Asmenų aptarnavimo standarto.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Naujienų prenumerata