Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Vairuotojas

Informacija atnaujinta 2021-12-16 11:45:33

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti vairuotojo vairavimo kategoriją „B“ kategoriją.
2. Turėti penkerių metų vairavimo stažą.
3. Žinoti ir tinkamai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
4. Laikytis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.
5. Būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti.
6. Nuolat kelti kvalifikaciją.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Naudoti tarnybinį automobilį tarnybos reikmėms suderinus su pirmininku.
2. Pildyti automobilio kelionės lapus, vykdyti automobilio ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą pagal nustatytą tvarką.
3. Atlikti lengvojo automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą, paruošti automobilį žiemos ir vasaros sezonui, užtikrinti tinkamą jo techninę būklę ir saugų eksploatavimą.
4. Paruošti automobilį laiku atlikti privalomąją techninę apžiūrą teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Užtikrinti automobilio švarą, palaikyti tvarką garaže.
6. Vykdyti kitus pirmininko, teismo kanclerio, ūkvedžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti strateginiai teismo tikslai.

Naujienų prenumerata