Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyriaus raštinės vyresnysis specialistas

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinio proceso normas, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, asmens duomenų apsaugos taisykles.
3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
4. Gebėti valdyti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
5. Būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.
6. Nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Padėti Civilinių bylų raštinės poskyrio vedėjui organizuoti skyriaus darbą.
2. Laikantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų ruošti sprendimų, nutarčių kopijas ir juos išsiųsti įstatymų nustatyta tvarka.
3. Sprendimui įsiteisėjus, išrašyti vykdomuosius raštus, teikti pasirašyti teisėjui, nagrinėjusiam bylą, ir juos atiduoti išieškotojams.
4. Išrašyti vykdomuosius raštus archyvinėse bylose, teikti pasirašyti teisėjui, nagrinėjusiam bylą, išsiųsti išieškotojams. Sutvarkytą bylą grąžinti į archyvą.
5. Registruoti apeliacinius skundus ir išsiųsti pirmosios instancijos bylas Lietuvos apeliaciniam teismui, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
6. Laiku įteikti teisėjams gautus dokumentus, bylas.
7. Raštinėje priimant išnagrinėtas pirmosios instancijos civilines bylas tikrinti, kad visi proceso įvykiai būtų užregistruoti teismų informacinėje sistemoje LITEKO: ar įkeltos tarpinės nutartys, galutiniai ir nuasmeninti sprendimai, siekiant įgyvendinti LITEKO sistemos strateginius tikslus.
8. Kalendorinių metų pabaigoje pirmosios instancijos civilines bylas naudojantis LITEKO sistema perkelti į kitus metus, atsispausdinti neišnagrinėtų bylų sąrašą. LITEKO sistemos suteiktus naujus numerius užrašyti ant pirmosios instancijos bylų viršelių (visuose tomuose). Perkeltų bylų numerius užrašyti bylų registruose.
9. Du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėnesiais) atlikti perduotų į raštinę bylų kontrolę: patikrinti, ar visos išnagrinėtos bylos yra perduotos į raštinę
10. Išduoti asmenims, pateikusiems asmens tapatybę nustatantį dokumentą, civilines bylas pasiruošti bylai nagrinėti. Stebėti bylų susipažinimo eigą.
11. Nesant Civilinių bylų raštinės poskyrio vedėjo, specialistų atlikti jų pareigas.
12. Atlikti kitus su teismo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad butų pasiekti teismo
strateginiai tikslai.

Naujienų prenumerata